CENTRUL DE TRANSFER TEHNOLOGIC

Certificat de acreditare ANCS: No. 58/02.12.2011 valabil 15.12.2011 – 15.12.2016

Departament subordonat institutului ICECHIM

- cu autonomie financiara
- fara personalitate juridical

Membru al:
Retelei nationale de Inovare si Transfer Tehnologic
Asociatiei Romane pentru Transfer Tehnologic

MISIUNE / ACTIVITATI

 • Promovarea tehnologiilor cu potential de valorificare în retele nationale si internationale (9 oferte pe Enterprise Europe Network), mass-media, expozitii, stiintifice si evenimente de brokeraj
 • Cresterea vizibilitatii Centrului de Transfer Tehnologic (site)
 • Increasing visibility of ICECHIM and Technology Transfer Center (site, conferences, meetings)
 • Increasing the level of information in science and technology – newsletters
 • Consulting and technical assistance in technology transfer
 • Consulting and assistance in Industrial Property Rights – 106 patent applications and 32 patents graneted during 2007-2011


STRUCTURA ORGANIZATORICADOMENII DE ACTIVITATE
OFERTA DE TEHNOLOGII
CAUTAM PARTENERI


 • Bio-combustibili, bio-aditivi pentru combustibili din materii prime regenerabile si deseuri de materii prime regenerabile
 • Captarea si bio-fixarea dioxidului de carbon prin fotosinteza controlata
 • Bio-aditivi pentru agricultura din materiii prime naturale
 • Aditivi alimentari din materii prime naturale


STRATEGIE

Dezvoltarea institutionala (sprijin financiar: programe nationale si internationale)
 • Instruirea si dezvoltarea de specialisti in transfer tehnologic
 • Cresterea nivelului de informatii – baza de date specializate pentru internet
 • Evaluarea tehnologiilor / produselor / serviciilor, potrivit unui studiu de pre-fezabilitate și promovarea celor mai valoroase rezultate ale proiectului, în conformitate cu studiile de piata actualizate
 • Dezvoltarea si adoptarea unui politici de licentiere in concordanta cu bunele practici impuse de EU
 • Dezvoltara de servicii specializate in transfer de tehnologie: consultant, asistenta tehnica, audit, veghe si prognoza tehnologica
 • Promovarea si protejarea Drepturilor de Proprietate Industriala
 • Participarea la intalniri de transfer tehnologic in vederea cresterii vizibilitatii
 • Crearea de parteneriate, dezvoltarea de grupuri de interes pentru transferul de produse / tehnologii inovative pentru industrie si formarea de consortii in proiecte nationale si internationale
 • Integrarea centruluiin reteaua de transfer tehnologic europeana

ATRAGREA DE FONDURI NON-PUBLICE


 • Contracte de colaborare pentru activitati si servicii de transfer tehnologic
 • Marketing pentru brandul ICECHIM in vederea obtinerii de contracte de cercetare si contracte pentru servicii de analize
 • Dezvoltarea de parteneriate in Programele Nationale si Europene care implica cofinantare privata
 • Crearea de spin-off-uri in concordanta cu cadrul legal existent


CONTACT


CTT-ICECHIM Tel: 021-315.32.99/ interior 167
Fax: 021.312.34.93

Ing. Ana-Maria Popilian - Manager CTT-ICECHIM
e-mail: ctt@icechim.ro

Dumitru Sotca - Consultant
e-mail: transfer.tehnologic@icechim.ro