ro ICECHIM Rezultate ICECHIM - Rezultate in Cercetare

Tehnologii si produse inteligente pentru tratamentul si prevenirea mamitelor la rumegatoarele productive bazate pe chimia verde a compozitelor destinate sanatatii publice veterinare (GREENVET)

 • Finantare : Bugetul de stat
 • Programul : PN II- Parteneriate in domenii prioritare
 • Tip proiect: PN-II-PT-PCCA-2013-4
 • Directia de cercetare : Domeniul 5 - Agricultura, siguranta si securitate alimentara
 • Titlul proiectului : Tehnologii si produse inteligente pentru tratamentul si prevenirea mamitelor la rumegatoarele productive bazate pe chimia verde a compozitelor destinate sanatatii publice veterinare (GREENVET)
 • Contract de finantare : 155 / 2014
 • Valoarea totala a contractului : 1437500 lei
 • Valoare de la bugetul de stat : 1250000 lei
 • Valoare contributie financiara proprie : 187500 lei
 • Durata proiectului : 24 luni
 • Perioada de derulare a proiectului : 01.07.2014 - 30.06.2016
 • Contractor : Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti
 • Director proiect : Dr. ing. Mihai Cosmin Corobea; e-mail: mcorobea@yahoo.com
 • Coordonator 
  INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE-ICECHIM, 
  Bucuresti, 060021, tel: 0213153299 fax: 0213123493, 
  Director de proiect Dr. Ing. Mihai Cosmin Corobea tel. 021 316 30 68/int 123, email: mcorobea[at]yahoo.com
 • Partener P1 
  INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TEXTILE PIELARIE, 
  Sucursala institutul de cercetare pielarie incaltaminte (INCDTP ? Sucursala ICPI), Bucuresti, 31215, tel: 0213235060 fax: 0213235280, 
  Responsabil de proiect Dr. Chim. Madalina Georgiana Albu, tel. 0213277141 email: albu_mada[at]yahoo.com,
 • Partener P2 
  UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI, 
  Bucuresti, 060042, tel: 0214029461, fax: 0214115365, 
  Responsabil de proiect Sl.dr.ing. Catalin Zaharia, tel. 021 4022715, email: zaharia.catalin[at]gmail.com,
 • Partener P3 
  ROMVAC COMPANY S.A., 
  Voluntari, jud.Ilfov, 077190, tel: 0213503106, fax: 021353110, 
  Responsabil de proiect Nicolae Ion, tel. 0213503106, email: romvac[at]romvac.ro

Proiectul GREENVET este un raspuns multidisciplinar pentru tratamentul mastitei la rumegatoare productive prin integrarea de cercetare industriala din exteriorul disciplinei in interiorul sanatatii publice veterinare. Solutia consta in compozite inovatoare cu ajutorul chimiei verzi, structurilor supramoleculare si materialelor inteligente care utilizeaza surse naturale pentru una din cele mai costisitoare si riscante boli in productia de animale pentru sanatate (animala si umana). Un tratament final va fi dezvoltat ca produs, pentru piata interna insa cu potential ridicat de export. Produsul consta intr-un sistem complex integrat cu componente bioactive naturale (uleiuri esentiale), ca remediu adjuvant sau alternativ la antibiotice, antiinflamatoare si cicatrizante clasice cu impact ridicat asupra calitatii vietii: problemele de cantitate si calitate a hranei, sanatate, si resurse sustenabile. GREENVET presupune un consortiu (2 mari institute nationale de cercetare unice in tara, cea mai mare universitate tehnica din Romania si cel mai mare producator de produse de uz veterinar din Romania), format atat din cercetatori cu experienta cat si tineri. Managementul consta in clasica: planificarea, organizarea si control, in scopul de a atinge un risc minim pentru implementarea proiectului (riscuri specifice cercetarii multidisciplinare), dar integreaza si tendinte noi in domeniu (conceptul -mai putin grafice si mai multa implicare a factorului uman- fundamentat prin abordarea motivationala alaturi de un istoric de colaborare cu succes intre parteneri). Experienta cumulata in consortiul GREENVET in solutiile biomedicale este focalizata pe planul de lucru si ofera rezultatele in termeni de modele experimentale, lot prototip, tehnologie inovatoare, cerere de brevet, diseminarea in reviste cotate ISI si evenimente stiintifice sau Documentatie pentru inregistrare/sau notificare produs. Defalcarea bugetului si planul sunt echilibrate in corelatie directa cu resursele (umane si materiale) angajate raportate la complexitatea muncii, si indirecta in timp a activitatilor prin persoane cu diferite competente in cercetare multidisciplinara.

 

 • Institutia coordonatoare: Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie, ICECHIM, Bucuresti
 • Nr contractului: 222/2012
 • Acronim: CHALK-RESTORE
 • Valoare proiect (buget si cofinantare): 3.530.000 lei
 • Valoare proiect-buget: 3.000.000
 • Durata contractului: 2012-2015, 36 luni
 • Autoritatea contractoare: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)
 • Coordonator: Institutul Na?ional de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie ? ICECHIM, Bucuresti

Etapa 1 - Elaborarea modelului experimental pentru tratamentul si prevenirea mamitelor la rumegatoarele productive

31/12/2014

 • Act 1.1 Denumire activitate: Selectarea mineralului argilos
 • Act 1.2 Denumire activitate: Obtinerea compusului macromolecular natural purificat
 • Act 1.3 Denumire activitate: Caracterizarea fizico-chimica prin metode moderne de analiza a argilei minerale naturale si a compusului macromolecular natural purificat
 • Act 1.4 Denumire activitate: Controlul microbiologic al mineralului argilos si al compusului macromolecular natural purificat

 

Etapa 2 - Elaborare tehnologie de laborator si realizare de solutii tehnologice experimentale pe baza de compusi bioactivi pentru tratamentul si prevenirea mamitelor la rumegatoarele productive

31/12/2015

 • Act 2.1 Denumire activitate: Stabilirea profilului bacteriologic si/sau fungic al mamitelor la unele specii de rumegatoare
 • Act 2.2 Denumire activitate: Selectarea si caracterizarea principiilor curative cu actiune antibacteriana si antiinflamatoare din surse naturale
 • Act 2.3 Denumire activitate: Elaborare tehnologie de laborator si realizarea modelului experimental pentru asamblarea sistemelor compozite - principii curative cu actiune antibacteriana si antiinflamatoare
 • Act 2.4 Denumire activitate: Caracterizarea fizico-chimica si morfologica a sistemelor compozite curative
 • Act 2.5 Denumire activitate: Testarea in vitro a compozitelor obtinute comparativ cu unele antibiotice utilizate in mod curent
 • Act 2.6 Denumire activitate: Testarea clinica a sistemelor compozite in comparatie cu formulele clasice de tratament
 • Act 2.7 Denumire activitate: Diseminarea rezultatelor pe scara larga
 • Act 2.8 Denumire activitate: Diseminarea rezultatelor prin participari la conferinte / simpozioane / worksop-uri / targuri

 

Etapa 3 - Experimentarea si verificarea produsului inovativ inteligent bazat pe chimia verde a compozitelor prin tratamentul si prevenirea mamitelor la rumegatoarele productive

30/06/2016

 • Act 3.1 Denumire activitate: Studiu de fezabilitate pentru dezvoltarea experimentala a produsului
 • Act 3.2 Denumire activitate: Dezvoltarea formulei optime
 • Act 3.5 Denumire activitate: Controlul final al produsului si testarea clinica
 • Act 3.6 Denumire activitate: Protejarea drepturilor de proprietate intelectuala
 • Act 3.7 Denumire activitate: Protejarea drepturilor de proprietate intelectuala prin depunerea documentatiei in vederea inregistrarii si autorizarii/ sau notificare de produs
 • Act 3.8 Denumire activitate: Diseminarea rezultatelor prin participari la conferinte / simpozioane / worksop-uri / targuri

Scurta argumentare

Propunerea de proiect aduce noutati de abordare nivelului actual urmarind armonizarea cu politicile pentru medicamnte la nivel european. Comisiile europene pentru sanatate si politicile consumatorului, respectiv pentru cercetare si inovare au elaborat pe 17 noiembrie 2011 un scurt plan in vederea combaterii rezistetei la antibiotice (uman si animal) cu masuri ce stau inclusiv la baza programului Orizont 2020. Blocajul existent este urmatorul: rezistenta patogenilor la compusii existenti genereaza pe de o parte moartea a mii de oameni, iar pe de alta parte implica cheltuieli de peste 1,5 miliarde de euro anual pentru ingrijire medicala si pierderea productivitatii [European Commission ? Press Release 2011]. Luand in calcul si pierderile substantiale economice pe partea veterinara se ajunge la o concluzie simpla: piata pentru astfel de tratamente este un domeniu deschis si ofertant, viabil pentru cresterea competitivitatii economiei romanesti cu implicatii directe asupra sanatatii publice si asupra calitatii vietii in general.

 

 • Modelul experimental (concept, scheme de lucru, set metode incercari, set metode testare)
 • Initiere pagina web proiect
 • Model functional in vitro
 • Tehnologie de laborator
 • Buletine de incercari fizico chimice, Buletine de incercari in vitro
 • Rezultate trimise spre publicare in reviste ISI
 • Lot Prototip
 • Cerere de brevet
 • Studiu de fezabilitate
 • Documentatie pentru inregistrarea sau notificare produs
 • Comunicari la manifestari stiintifice nationale
 • Corobea M., Vuluga Z., Manescu A., Ducu C., Fierascu R., Fierascu I., Nicolae C., Albu M., Antoniac I., Clay science a viable approach for biomedical applications, 6th International Conference ?Biomaterials, Tissue Engineering & Medical Devices? BiomMedD?2014, September 17-20, 2014, Constanta, Romania.
 • Kaya D. A., Sayin S., Ferdes , Albu M.G., Unal N., Turkmen M, Ozturk S., Constantinescu R.R., Ghica M.V., The influence of marine algae and natural plant oils on collagen-based cream properties, The 5th International Conference on Advanced Materials and Systems, 23rd ?25th of October, 2014, Bucharest, Romania.
 • CSII Dr.Ing.Mihai Cosmin Corobea
  email: mcorobea[at]yahoo.com