SOLUTIE INOVATOARE DE OPACIZARE SI PROTECTIE FOTOCHIMICA A SUPRAFETELOR PICTATE CU VOPSELE ACRILICE

 • Cod proiect: PN-III-P2-2.1-CI-2017-0599
 • Nr contractului: 31CI/2017
 • Acronim: OPACRYL
 • Valoare proiect (buget si cofinantare): 50.000 lei
 • Valoare proiect-buget: 45000
 • Durata contractului: 2017-5 luni
 • Autoritatea contractoare: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)
 • Contractor furnizare servicii: Institutul Na?ional de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM, Bucuresti
 • Contractor beneficiar: DECOBOX INTERNATIONAL SRL
 • Institutul Na?ional de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM, Bucuresti
 • Decobox Interna?ional SRL Bucuresti
 • Elaborarea unui protocol de screening analytic, incluzând pigmen?ii acrilici utiliza?i de beneficiar
 • Identificarea ?i cuantificare unora dintre ace?ti pigmen?i
 • Realizarea unui produs bazat pe nanoparticule care sa opacizeze vopseaua ?i s? împiedice procesele de fotodegradare
 • Caracterizarea produsului bazat pe nanoparticule ?i introducerea în procesul de fabrica?ie
 • Protejarea drepturilor de proprietate intelectual?

• rezolvarea unei probleme cu care se confrunta agentul economic legata de lipsa in prezent a unei solutii de opacizare a unor suprafete lucioase prin elaborarea unei solutii de opacizare si protectie a lemnului vopsit, prin aplicarea peste suprafata lucioasa, susceptibila la degradare, a unei pelicule de produs bazat pe nanoparticule, care sa opacizeze vopseaua respectiva si sa impiedice procesele de degradare, respectand si aspectul initial al suprafetei vopsite sau pictate (in cazul operelor de arta pictate).

• corecta evaluare a influen?ei proceselor degradative asupra suprafetei vopsite a lemnului, standardizarea necesar? realiz?rii unor astfel de produse la scar? industrial?, realizate prin caracterizarea si cuantificarea pigmentilor prezenti in vopselurile aplicate folosind tehnici analitice avansate.

Iulie – decembrie 2017

Prezentul proiect î?i propune crearea unui sistem integrat aplicat de expertiz? a pieselor de patrimoniu cultural pictat (hârtie, piatr?, lemn, textile). Pentru atingerea acestui obiectiv se are în vedere:

(a)  selec?ia ?i optimizarea unor metode ?i tehnici de investiga?ie analitic? nedistructive pentru analiza ?i identificarea materialelor unor piese muzeistice ?i artefacte pictate extrase din diverse situri arheologice ?i din colec?ii particulare;

(b)  elaborarea unor noi metode inovative de conservare ?i restaurare a acestora, prin utilizarea de nanomateriale (hidroxizi metalici sau deriva?i de apatite) ?i pigmen?i ecologici (cu ac?iune reparatorie ?i antimicrobian?);

(c)  elaborarea unor noi solu?ii pentru detectarea gradului ?i stadiului de degradare, utilizând solu?ii de nanotehnologie: suspensie de nanomateriale compatibile ?i non-distructive;

(d)  Testarea compatibiliz?rii noilor materiale cu substraturile supuse restaur?rii.

Obiective specifice:

 • dezvoltarea ?i testarea metodelor analitice nedistructive, în combina?ie cu metode fizice ?i mecanice conven?ionale;
 • dezvoltarea ?i testarea de materiale sensibile adecvate ?i de tehnologii, inclusiv m?sur?tori optice de identificare;
 • dezvoltarea metodelor nedistructive bazate pe nanomateriale ?i testarea nanomaterialelor compatibile, cu masuratori de luciu
  • dezvoltarea ?i difuzarea criteriilor de decizie pe baze ?tiin?ifice pentru gestionarea procedurilor de restaurare / conservare, aplicabile de la suport pân? la muzeu.
 1. elaborarea unor noi procedee de analiz? a artefactelor ?i a pieselor de muzeu cu substrat pictat precum ?i metode analitice complexe pentru caracterizarea acestora.
 2. Ob?inerea unor nanomateriale din seria oxizi metalici ?i hidroxiapatite nou sintetizate.
 3. elaborarea unei tehnologii micropilot pentru producerea ?i protec?ia substraturilor diverse pe baza rezultatelor de laborator (compatibilitate, aplicarea ?i tratabilitatea pieselor de patrimoniu în condi?ii de laborator).
 4. Realizarea unei vopsele acrilice solubile in apa, în special o vopsea mat? colorat? solubil? în ap? ?i o metod? de preparare a acesteia, cu aplica?ii în domeniul acoperirilor arhitecturale.

Cereri de brevete de inventii:

 1. COMPOZITIE PENTRU STOPAREA PROCESULUI DE DEGRADARE A SUPRAFETELOR PICTURALE AFECTATE DE SAPUNURI METALICE, inregistrata la OSIM cu nr. A2017-949
 2. AGENI DE MATUIRE A VOPSELELOR ACRILICE, inregistrata la OSIM cu nr. A2017-1060
 3. PELICULA FILMOGENA CU  POLIMER COMPOZIT PENTRU RETEN?IA PRODU?ILOR DE DEGRADARE DE PE SUPRAFETELE PICTURALE SI PROCEDEU DE OBTINERE A ACESTEIA, inregistrata la OSIM cu nr. A2017-1062

prof. dr. chim. Rodica Mariana ION

e-mail: analize@icechim.ro

Proiectul a a avut ca rezultate:

-       rezolvarea unei probleme cu care se confrunta agentul economic legata de lipsa in prezent a unei solutii de opacizare si protectie a lemnului vopsit, prin aplicarea peste suprafata lucioasa, susceptibila la degradare, a unei pelicule de produs bazat pe nanoparticule (TiO2-HAp), care sa opacizeze vopseaua respectiva si sa impiedice procesele de degradare, respectand si aspectul initial al suprafetei vopsite sau pictate (in cazul operelor de arta pictate).

-       caracterizarea si cuantificarea pigmentilor prezenti in vopselurile aplicate folosind tehnici analitice avansate.

-      asisten?? pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectual? (referitoare la procedee de fotostabilizare, compozi?ii astfel rezultate si/sau procedee de aplicare), la nivel na?ional prin depunerea unei cereri de brevet de inventiela OSIM.

 

Exemple de obiecte de arta utilizand solutia realizata in cadrul proiectului 31CI/2017